Stora satsningar har gjorts för att attrahera köpstarka målgrupper, skapa ökat ansvar för miljö och lokalbefolkning samt att förlänga säsongerna. Ett arbete där hälso- och träningsturism spelar en viktig roll.

Den 8-13 september genomförde en grupp företagare, destinations- och regionföreträdare från Jämtland Härjedalen en studieresa till Mallorca. Syftet var att dra lärdom av Mallorcas hållbarhetsarbete och den imageomvändning som genomförts de senaste åren, där hälso- och träningsturismens spelat en viktig roll. På Mallorca har allt större fokus lagts på att skydda områden, hushålla med resurser, kvalitetssäkra anläggningar och arbeta för en mer ansvarstagande och medveten besöksnäring. Samtidigt har nya hälsorelaterade reseanledningar växt fram och spelat en viktig roll i säsongsförlängningen, Mallorca är numera ett mecka för cykling, löpning, vandring och yoga.

– Det är intressant att turismen på allvar ses som en basnäring på Mallorca, där offentliga myndigheter stöttar med exempelvis leder, skyltning och strandarbete. Samtidigt är det fascinerande att träningsturism verkligen fungerar som en säsongsförlängare på ön som gått från en säsong på 5 månader till 10. Jag är övertygad om att vi här i regionen har alla förutsättningar att lyckas med träningsturism som barmarksprodukt för att förlänga vår säsong, säger Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen.

Under resan genomfördes möten med representanter för projektet Calvià Beach, en satsning med stora investeringar i form av upprustning av gator och hotell i Magaluf – ett område som nu börjar attrahera nya köpstarka målgrupper. Gruppen träffade också kommunens sportdepartement i Alcudia som genomför satsningar på stora sporttävlingar, öns ledande cykelföretag Max Hürzeler som attraherar mängder av tyska cyklister samt turismansvarige i Palma som presenterade ett nytt varumärkesarbete.

– Efter att ha sett Mallorcas aktiviteter kring träningsturism kan vi konstatera att våra egna i Jämtland Härjedalen på många sätt håller minst hög lika hög klass. Vi som jobbar med det är duktiga och ”arenan” är bra. Att vi ligger 500 kilometer från den svenska marknaden och 2000 kilometer från den europeiska är vår största utmaning och för att nå hela vägen krävs investeringar inom infrastruktur och marknadskommunikation, säger Ulf Olofsson, sportchef Vålådalens Fjällstation.

Besök gjordes även på exempelhotellet Sunwing i Alcudia där hotelldirektören berättade om arbete med miljö och social hållbarhet, framtida trender och ökad efterfrågan på träningsturism. Utöver det gjordes flera studiebesök hos mindre företag inom t ex MTB-cykling och yoga för att ta del av deras perspektiv på Mallorcas träningsturism.